Archives


Eskilstuna Centralstation

Vill du nå ut till runt 7 000 dagliga besökare på Eskilstuna centralstation? Besökarna spenderar i snitt 25 min på stationen, vilket ger gott om tid för en kampanj att uppmärksammas. Möjligheterna med digital utomhusmedia är många, DOOH ger nya möjligheter att vara flexibel och variera budskapen efter olika typer av parametrar. Mediets rörlighet gör också att det [...]
Continue Reading
Copyright © 2015. All Rights Reserved.