Archives


Centruminfarten

Skärmen är placerad vid centruminfarten till Varberg. Här passerar dagligen i genomsnitt ca 29.000 människor. Avfarten är även en naturlig infart för besökande i staden. Varberg är en sommarstad som blir populärare för varje år. Under årets sommarmånader har du möjlighet att kommunicera ditt budskap till en kundkrets av besökande i Varberg. Detta är en [...]
Continue Reading
Copyright © 2015. All Rights Reserved.