Centruminfarten

Skärmen är placerad vid centruminfarten till Varberg. Här passerar dagligen i genomsnitt ca 29.000 människor. Avfarten är även en naturlig infart för besökande i staden.
Varberg är en sommarstad som blir populärare för varje år. Under årets sommarmånader har du möjlighet att kommunicera ditt budskap till en kundkrets av besökande i Varberg. Detta är en målgrupp som annars är mycket svår att nå via traditionella kanaler.
Med den här sortens marknadsföring som kombinerar traditionell utomhusreklam med modern teknik och rörlig bild är det lätt att skjuta skarpt. Man når köpare i alla åldrar och framför allt blir reklamen oundviklig och budskapet når publiken ofta.
Bildskärmen klarar av att visa alla former av visuella media och med rätt kreativ utformning av ditt budskap skapar du garanterad ”impact”.

Centruminfart

Plats: Varberg Centruminfart Åttabro
Visningstider: 05:00 – 01:00
Storlek: 12 m²
Upplösning: 400 x 304 pixlar
Färger: Över 550 miljarder
Teknik: LED i s.k. RRGB-konfiguration